Bizando

 

Bizando با هم به ارمغان می آورد در یک زمینه، تجربه در بازاریابی, فن آوری و کسب و کار توسعه بنیانگذار, همکاران و شبکه را انتخاب کنید از قابلیت های اثبات شده و شرکت های برش لبه در حرفه ای های صنعت خود.

به طور خاص پیشنهادات Bizando:

  • شبکه ای از متخصصان و مدیران, قادر به حصول اطمینان از تداوم رویکرد عملیاتی و پروژه های خاص, در علاوه بر این به پشتیبانی، مشاوره های لازم
  • شبکه ای از شرکت های همکار که در مناطق جغرافیایی مختلف و به حصول اطمینان از تامین سخت افزار عمل, نرمافزار, سیستم عامل و برنامه های کاربردی, تحت نظارت Bizando

بعلاوه, ما می توانیم هر نوع پشتیبانی عملیاتی و لجستیکی که برای موفقیت هر پروژه کمک فراهم کند, تضمین در همان زمان به روز رسانی در زمان واقعی در زمینه و اثر بخشی راه حل های پیشنهادی.

برخی از شرکای ما: